Visi & Misi

Slogan / Moto

Teknologi Untuk Pendidikan Bestari

Visi

Meneraju transformasi generasi bestari melalui teknologi pendidikan

Misi

Pembangunan kapasiti dan peningkatan kualiti pengurusan instruksional menerusi pembudayaan inovasi teknologi pendidikan

Objektif

Pusat Kegiatan Guru Bagan Datoh adalah seperti mana pusat-pusat kegiatan guru yang lain di seluruh Malaysia mempunyai objektif yang sama dalam menjurus ke arah pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia.

Matlamat PKG

Untuk meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah melalui peningkatan taraf professionalisme guru-guru berdasarkan penghayatan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PKG akan merealisasikan potensi dan individualiti guru sehingga dapat melaksanakan amanah dengan baik dalam setiap peringkat dan bidang kehidupan bagi menghadapi cabaran wawasan 2020 selaras dengan Dasar Pembangunan Negara.