KETUA PENOLONG PENGARAH


EN. MOKTAR BIN WAHID

AKTIVITI SEMASA

MESYUARAT PENGURUSAN BTPN BIL.4 /2016
7 NOVEMBER 2016
9.00 PAGI


.................... 

MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN

28 OKTOBER 2016
9.00 PAGI
BILIK WAJA BESTARI

.................... 

Mesyuarat Pasukan Petugas Kualiti BTPN Perak Bil. 1/2016
28 OKTOBER 2016
3.00 PETANG
BILIK WAJA BESTARI

.................... 

MESYUARAT PENGURUSAN BTPN-PKG BIL.4 / 2016
24 - 25 OKTOBER 2016
BILIK WAJA BESTARI

Turut hadir :.................... 

 
KURSUS PENULISAN SURAT RASMI, 
MINIT MESYUARAT, MINIT CURAI DAN LAPORAN 
UNTUK PEGAWAI BAHARU
24 - 25 OKTOER 2016
BILIK SATRIA BESTARI 


.................... 

 

BENGKEL KERJA
PASUKAN KONFIGURASI RANGKAIAN (PaKaR)
PKG NEGERI PERAK TAHUN 2016
17 - 19 OKTOBER 2016
BILIK WAJA BESTARI


....................
 BENGKEL PENGURUSAN 
PEROLEHAN KERAJAAN BTPN PERAK 2016
18 hingga 20 Oktober 2016
Bilik Perdana Bestari, BTPN Perak

 

....................


Mesyuarat Pengurusan
BTP - BTPN - PTPB - PKG Bil. 4/2016
 
9 - 12 Oktober 2016

 

Outreach

  1. HEBAHAN : BTPN PERAK
  2. HEBAHAN : PKG PERAK
  3. AKTIVITI : BTPN PERAK
  4. AKTIVITI : PKG PERAK
next
prev

Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Aktiviti PKG Lenggong Bil 1/2016

Aktiviti               :    Mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Aktiviti PKG Lenggong Bil 1/2016

Tarikh / Hari       :    28.03.2016 (Isnin)

Tempat             :    PKG Lenggong
            

Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk menyelaras semua aktiviti yang berkaitan dengan aktiviti

kelompok PKG Lenggong. Pengetua dan Guru Besar juga boleh menyumbangkan idea dan mencadangkan

sebarang aktiviti – aktiviti sepanjang Tahun 2016. Di dalam mesyuarat ini juga menerangkan fungsi PKG iaitu

merupakan tempat yang boleh dijadikan sebagai tempat merunding, mengadakan bengkel, seminar dan kursus

serta mendapatkan khidmat nasihat.


Agenda Mesyuarat :

1. Ucapan Pengerusi Majlis
2. Ucapan KPP BTPN Perak / Wakil
3. Ucapan Perasmian PPD Hulu Perak / Wakil
4. Membentang & Mengesahkan Minit Mesyuarat 2015
5. Perkara – Perkara Berbangkit
6. Laporan Aktiviti PKG 2015
7. Perancangan Program / Aktiviti PKG 2016    
8. Cadangan Aktiviti 2016 Daripada Ahli JKPA 2016
9. Hal – Hal Lain
10. Ucapan Penangguhan
11. Jamuan & Minum Petang
12. Bersurai
 
Respon Peserta
Mesyuarat ini telah berjalan dengan baik. Para peserta memberikan respon yang baik terhadap setiap
Perkara yang dibincangkan.

Cetak

Sky Bet by bettingy.com

JE Background

joomla background image in article