PENGENALAN


Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak (BTPN Perak)
bernaung di bawah Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Kewujudan BTPN Perak diperakukan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia pada bulan Jun 1995.

BTPN Perak dahulunya dikenali sebagai Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perak,
terletak di Jalan Tun Perak, Ipoh.

Bermula pada 7 Januari 2004, BTPN Perak telah beroperasi di bangunan baru di Jalan Tawas Baru Utara, Tasek Damai, Ipoh, Perak.

BTPN Perak diberi tanggungjawab meningkat dan memperluaskan penggunaan Teknologi Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

Terdapat 50 buah Pusat Kegiatan Guru di bawah rangkaian BTPN Perak.

Sky Bet by bettingy.com

JE Background