1BESTARINET

BTP :: 1BestariNet

Pihak sekolah diminta menyegerakan penghantaran Sijil Akuan Penerimaan (SAP) dan Sijil Pengujian dan Pentauliahan (SPP) untuk membolehkan verifikasi pembekalan perkhidmatan profil baharu bandwidth 1BestariNet ke sekolah-sekolah 4G diuruskan di peringkat pusat.