EKSA

1. SUDUT EKSA

a) Sudut EKSA setiap zon perlu mengandungi perkara-perkara berikut:

1. Nama Zon
2. Polisi, Objektif, Visi & Misi EKSA
3. Carta Perbatuan (catatan: peringkat zon sahaja)
4. Pelan Lantai (catatan: peringkat zon sahaja)
5. Carta Jawatankuasa Induk (catatan: peringkat JK Induk sahaja)
6. Carta Jawatankuasa Zon (catatan: peringkat zon sahaja)
7. Rekod aktiviti (catatan: Pamerkan gambar sebelum dan selepas pelaksanaan sesuatu aktiviti EKSA di zon tersebut serta lengkap bertarikh).
8. Logo EKSA KPM
9. Slogan EKSA KPM
10. Informasi berkaitan EKSA (catatan: untuk tujuan promosi. Informasi yang dipamer melibatkan makluman / gambar bagi aktiviti seperti gotong-royong, anugerah / penghargaan dan slot Buletin EKSA).
11. Kaedah penyaluran penyampaian adalah secara fizikal dengan menggunakan ruang pejabat (seperti dinding / papan kenyataan) atau secara maya.
12. Tarikh kemaskini Sudut EKSA perlu dipamerkan.