INFO KORPORAT

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Perak (BTPN Perak) bernaung di bawah Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kewujudan BTPN Perak diperakukan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kementerian Pendidikan Malaysia pada bulan Jun 1995.

BTPN Perak dahulunya dikenali sebagai Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perak, terletak di Jalan Tun Perak, Ipoh.

Bermula pada 7 Januari 2004, BTPN Perak telah beroperasi di bangunan baru di Jalan Tawas Baru Utara, Tasek Damai, Ipoh, Perak.

BTPN Perak diberi tanggungjawab meningkat dan memperluaskan penggunaan Teknologi Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat 50 buah Pusat Kegiatan Guru di bawah rangkaian BTPN Perak.

FUNGSI BTPN

Fungsi 1:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.

Fungsi 2:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan pelaksanaan inisiatif ICT dan khidmat sokongan di negeri.

Fungsi 3:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan keberkesanaan pelaksanaan Sekolah Bestari dan pembestarian sekolah diperingkat negeri.

Fungsi 4:

Membantu penyediaan dan penerbitan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media mengikut piawaian yang ditetapkan.

Fungsi 5:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan pembangunan Pusat Sumber diperingkat negeri dan pembudayaan literasi teknologi pendidikan.

Fungsi 6:

Merancang dan melaksanakan penyebaran dan penggunaan bahan pelbagai media yang diterbitkan.

Fungsi 7:

Merancang dan melaksanakan pengauditan penggunaan teknologi dalam pengajaran pembelajaran dan pengurusan sekolah.

Fungsi 8:

Merancang pelaksanaan dan memberi khidmat kepakaran serta menyelaras inovasi teknologi pendidikan.