INFO KORPORAT

FUNGSI BTPN

Fungsi 1:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan pelaksanaan dasar teknologi pendidikan.

Fungsi 2:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan pelaksanaan inisiatif ICT dan khidmat sokongan di negeri.

Fungsi 3:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan keberkesanaan pelaksanaan Sekolah Bestari dan pembestarian sekolah diperingkat negeri.

Fungsi 4:

Membantu penyediaan dan penerbitan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media mengikut piawaian yang ditetapkan.

Fungsi 5:

Merancang, mengurus, memantau, menilai dan melaporkan pembangunan Pusat Sumber diperingkat negeri dan pembudayaan literasi teknologi pendidikan.

Fungsi 6:

Merancang dan melaksanakan penyebaran dan penggunaan bahan pelbagai media yang diterbitkan.

Fungsi 7:

Merancang dan melaksanakan pengauditan penggunaan teknologi dalam pengajaran pembelajaran dan pengurusan sekolah.

Fungsi 8:

Merancang pelaksanaan dan memberi khidmat kepakaran serta menyelaras inovasi teknologi pendidikan.